Privacyverklaring

Uw gegevens ingevuld in het contactformulier worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Enkel de bestuursleden van de kring kunnen uw gegevens inkijken. Door uw gegevens in te vullen en over te maken aan ons bestuur geeft u uw toestemming om uw gegevens voor het beoogde doeleinde te verwerken. 
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

Bij activiteiten van de kunstkring worden regelmatig sfeerfoto’s genomen, waarvoor de toestemming van de personen op de foto niet echt vereist is. Wie echter niet op de foto wil heeft het recht dit kenbaar te maken aan de fotograaf van dienst. De foto’s worden bewaard in het archief, intern uitgewisseld en eventueel tijdelijk op de website geplaatst.

Deel deze pagina